Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp in uw gemeente.

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Crisisopvang

Crisisopvang - heel snel actie bij onveiligheid

Als de problemen zo ernstig zijn dat er een onveilige...

ff-eruit, tijdelijke verblijfsvoorziening

Soms is het goed om even ergens anders te zijn dan thuis of bij de...

Crisisopvang voor kinderen en jongeren

ff-eruit, tijdelijke verblijfsvoorziening

Soms is het goed om even ergens anders te zijn dan thuis of bij de...

Crisisopvang - heel snel actie bij onveiligheid

Als de problemen zo ernstig zijn dat er een onveilige...

Vrouwenopvang

Beschermd wonen

Voor cliënten die niet op korte termijn in staat zijn...

Crisisopvang

Crisisopvang is acute noodhulp voor maximaal 12 weken. Samen met...

Ambulante begeleiding

Sommige mensen hebben een beetje begeleiding nodig om normaal te...

Organisaties

Huisarts

Huisartsenpraktijk Afferden

 0485-53 12 94 huisartsenafferden.uwartsonline.nlVeerweg 65851APAfferden

Huisartsenpraktijk Maasoever

 0485-34 82 82 maasoever.praktijkinfo.nlRembrandtplein 45854EMBergen

Vergelijk hulpaanbod