Als u dakloos bent, kunt u hulp en onderdak krijgen bij de opvang voor dak- en thuislozen. Er zijn verschillende soorten opvang. Vaak biedt één instelling meerdere soorten opvang.

Dagopvang

Bij de dagopvang kunt u overdag binnenlopen. Hier kunt u eten, koffiedrinken, een praatje maken, douchen of uw kleren wassen. Ook kunt u hier hulp krijgen bij het regelen van praktische zaken. Zoals een postadres of het aanvragen van een uitkering. Of het regelen van een medische behandeling, hulp bij schulden of een woonplek.

Nachtopvang

Onderdak voor een nacht of voor een paar nachten vindt u bij de nachtopvang.

Maatschappelijke opvang

Dit heet ook wel 24-uursopvang. Het betekent dat u in de opvang gaat wonen en daar een tijdelijk adres krijgt. Begeleiders helpen u om een stabiel leven op te bouwen. De bedoeling is dat u hierna weer zelfstandig gaat wonen.

Crisisopvang

Instellingen voor maatschappelijke opvang hebben vaak ook crisisopvang. Mensen die direct onderdak nodig hebben, kunnen snel een bed krijgen. Bijvoorbeeld bij een psychische crisis. Meer lezen over crisisopvang.

Kosten

Meestal moet u voor een maaltijd en een slaapplaats een paar euro betalen. Gaat u in de opvang wonen, dan vraagt de instelling hiervoor waarschijnlijk een vergoeding aan bij de gemeente. De opvang beheert dan ook uw financiën.

Uitkering

Misschien heeft u recht op een uitkering, zoals WW, Wajong of bijstand. Het is lastig om een uitkering aan te vragen als u geen vaste verblijfplaats heeft of als u niet staat ingeschreven bij een gemeente. Via de daklozenopvang kunt u een briefadres regelen. Ze kunnen u daar ook helpen met het aanvragen van een uitkering.

U kunt ook zelf bij de gemeente vragen of u een bijstandsuitkering kunt krijgen. Veel gemeentes hebben een speciale uitkering voor daklozen. Het kan wel zijn dat u naar een grotere gemeente in de buurt moet om de uitkering aan te vragen.

Na de opvang

De maatschappelijke opvang is tijdelijk. Soms wonen mensen langer dan 1 jaar in de opvang. Maar uiteindelijk gaat u naar een vaste plek. Misschien heeft u dan nog wel begeleiding nodig. U kunt dan (bijv.) in een woongroep met begeleiding gaan wonen, of u krijgt begeleiding thuis.

Hulpaanbod

Opvang dak- en thuislozen

Crisisopvang

Crisisopvang is acute noodhulp voor maximaal 12 weken. Samen met...

Dag- en Nachtopvang

Wanneer het echt niet anders kan, biedt Moveoo tijdelijk onderdak...

Beschermd wonen

Voor cliënten die niet op korte termijn in staat zijn...

Crisisopvang

Crisisopvang - heel snel actie bij onveiligheid

Als de problemen zo ernstig zijn dat er een onveilige...

ff-eruit, tijdelijke verblijfsvoorziening

Soms is het goed om even ergens anders te zijn dan thuis of bij de...

Vrouwenopvang

Beschermd wonen

Voor cliënten die niet op korte termijn in staat zijn...

Crisisopvang

Crisisopvang is acute noodhulp voor maximaal 12 weken. Samen met...

Ambulante begeleiding

Sommige mensen hebben een beetje begeleiding nodig om normaal te...

Organisaties

Dak- en thuislozenopvang

Moveoo

 088-33 79 000 moveoo.nlSpoorlaan Zuid 296045AARoermond

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod