Bij begeleid wonen woont u zo zelfstandig mogelijk, maar krijgt u wel hulp van een begeleider. Bijvoorbeeld bij het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. De begeleiding is afgestemd op uw situatie.

Hulp van een begeleider

De begeleiders komen regelmatig bij u langs en helpen u om uw woning en uw leven op orde te houden. Zij houden in de gaten dat u uw huis regelmatig schoonmaakt en zetten samen met u uw uitgaven op een rijtje. Ook kunnen ze u helpen om werk te vinden of uw vrije tijd op een goede manier in te vullen.

De begeleiders zijn er niet voor behandeling of therapie. Dat kunt u regelen via de huisarts. Er zijn 2 manieren om woonbegeleiding te krijgen:

  • in uw eigen huis (ambulante begeleiding)
  • in een speciaal daarvoor bedoelde woning (begeleid wonen, bijv. bij een instelling of in een woonproject)

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding is woonbegeleiding in uw eigen huis. Wilt u graag woonbegeleiding en woont u verder zelfstandig, dan kunt u zoeken naar aanbod onder de noemer ambulante woonbegeleiding.

Woning voor begeleid wonen huren

Begeleid wonen houdt in dat iemand de woonruimte huurt bij een zorginstelling of in een woonproject. Dit kan bijvoorbeeld een woning zijn die gedeeld is met anderen. Of een zelfstandige woning op het terrein van een instelling.

Zoekt u een nieuwe woonplek met begeleiding, dan kunt u dus zoeken naar een project voor begeleid wonen.

Veel of weinig begeleiding

Bij begeleid wonen kan er veel begeleiding zijn, van 24 uur per dag tot een paar uur per week. Het is maar net wat bij uw situatie past.

Als iemand veel toezicht nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij een gevaar is voor zichzelf, dan is beschermd wonen misschien een oplossing.

Hoe regel ik het?

Begeleid wonen en ambulante woonbegeleiding regelt u via de gemeente. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt contact opnemen met het Sociaal Team voor meer informatie.

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving. Of met hulp van een cliëntondersteuner. Weet u al op welke locatie u wilt wonen, dan kunt u ook deze organisatie vragen om u te helpen bij de aanvraag.

Begeleid wonen als Wlz-zorg

Wonen met (intensieve) begeleiding maakt ook deel uit van een aantal zorgprofielen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit komt voor als iemand langdurig, 24-uur per dag intensieve zorg nodig heeft en daarvoor naar een instelling verhuist. Bijvoorbeeld een kleinschalige woonvorm die hoort bij een verpleeghuis of gehandicapteninstelling.

Een indicatie voor Wlz-zorg kunt u aanvragen via het CIZ.

ADL-assistentie

Voor mensen met een lichamelijke beperking die hun leven en huishouding goed op orde hebben, maar wel dagelijks praktische hulp nodig hebben aan huis, is er een speciale woonvorm: de Fokuswoning met ADL-assistentie. In een Fokuswoning is 24 uur per dag hulp op afroep beschikbaar. U moet dan wel in staat zijn om sociaal gezien zelfstandig te wonen en zelf assistentie op te roepen.

Hulpaanbod

Begeleid wonen

Zorgwoning

De Pioenroos bestaat uit een particulier wooninitiatief, gelegen...

Begeleid wonen

Begeleid wonen met hulp naar wens en behoefte. 

Begeleid wonen

Diverse woonhuizen en appartementen

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante nachtzorg

Ambulante nachtzorg Bij ambulante nachtzorg komt een...

Begeleiding naar zelfstandig wonen

Begeleiding naar of bij zelfstandig wonen en alles wat daar mee te...

Woonbegeleiding

Begeleid wonen of woonbegeleiding is voor (jong)volwassenen die...

Organisaties

Instelling voor begeleid wonen

Welljezelf

 06-30 79 50 17 welljezelf.nlHoogveldseweg 85855GDWell Lb

Zorggroep Hilzijn

 0475-74 40 30 hilzijn.nlBergerweg 236085ASHorn

Topaze

 073-54 32 082 topaze-hulp.nlVicaris Aertsweg 15482JBSchijndel

Woonvorm voor mensen met een psychische beperking

REDOS, locatie Nistelrode

 06-27 62 71 47 redos.nlLaar 315388HBNistelrode

REDOS, locatie Helmond

 06-30 02 01 79 redos.nlNachtegaallaan 175702KJHelmond

REDOS, locatie Bongerdstraat

 06-52 48 37 62 redos.nlBongerdstraat 2295931NETegelen

Vergelijk hulpaanbod