Geweld of overlast

Wat u kunt doen als u te maken krijgt met huiselijk geweld, seksueel misbruik of ouderenmishandeling. Hoe om te gaan met een burenruzie of overlast.

Burenruzie of overlast

Burenruzie of overlast

Ga het gesprek aan bij overlast in uw buurt. Buurtbemiddelaars en de wijkagent kunnen helpen. Melden bij gemeente of politie kan ook.

Direct hulp

Direct hulp bij geweld

Neem voor hulp bij geweld contact op met Veilig Thuis (24 uur per dag bereikbaar). Of bel 112 bij nood.

Meldpunt zorgaanbieders

Meldpunt calamiteiten, geweldsincidenten verstrekking in zorgvoorziening

Meldpunt calamiteiten, geweldsincidenten door zorgaanbieders.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Slachtoffer of getuige? Neem mensen in vertrouwen en zoek hulp. De politie kan de pleger een huisverbod opleggen.

Seksueel geweld

Seksueel geweld

Schaamte maakt hulp zoeken na seksueel misbruik vaak moeilijk. Erover praten is de eerste stap. En hulp zoeken is nooit te laat. U kunt terecht bij het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG).

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling herkennen is vaak lastig. Heeft u vermoedens of bent u getuige? Praat erover met bekenden en bel meldpunt Veilig Thuis.

Kindermishandeling

Hulp zoeken en melding doen van kindermishandeling

Melding doen van kindermishandeling en professionele hulp zoeken.

Seksueel misbruik bij kinderen voorkomen

Wat u kunt doen om uw kinderen te beschermen en weerbaar te maken.

Vergelijk hulpaanbod