Huiselijk geweld is geweld dat in de huiselijke kring plaatsvindt. Dat betekent dat degene die het geweld pleegt een gezinslid, familielid of vriend is van het slachtoffer. Bijvoorbeeld een (ex-)partner, ouder, kind, of een vriend van de familie. Heeft u te maken met huiselijk geweld, zoek dan hulp bij mensen uit uw omgeving of neem direct contact op met het meldpunt Veilig Thuis.

Erover praten

Het kan enorm helpen om erover te praten met iemand die u kent. Bijvoorbeeld een vriendin, een buur of een familielid. Er met iemand uit uw omgeving over praten is een belangrijke eerste stap. Het is vaak een hele opluchting om uw verhaal te vertellen. En samen kunt u op zoek gaan naar hulpverleners.

Meldpunt huiselijk geweld

U kunt bellen met het meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar). U wordt dan automatisch doorverbonden met een hulpverlener in uw eigen regio. De hulpverlener luistert naar uw verhaal en geeft advies. De hulpverlener kan ook helpen bij het organiseren van verdere hulp.

Anoniem bellen is mogelijk. Het nummer is afgeschermd en daarom niet terug te vinden op de telefoonrekening. Als u mobiel belt, wis het nummer dan wel uit het geheugen. Of bel eventueel met de telefoon van iemand anders.

Chatten met Veilig Thuis

U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur ook chatten met een medewerker van Veilig Thuis via de website van Veilig Thuis.

Melden bij de apotheek via codewoord

Slachtoffers kunnen ook een melding doen door bij de balie van een apotheek het codewoord 'masker 19' te noemen. De apotheker schakelt dan Veilig Thuis in. Dit kan een uitkomst zijn als u niet op een veilige plek kunt bellen, uit de buurt van de pleger. Bijvoorbeeld omdat u vanwege het coronavirus thuis moet blijven.

112 bellen

Zit u in een acuut bedreigende situatie, belt u dan met het alarmnummer: 112.

Aangifte doen

U kunt ook terecht bij de politie. Het is de taak van de politie om bescherming te bieden tegen huiselijk geweld.

Aangifte doen is belangrijk, want het gaat om uw veiligheid. En huiselijk geweld is strafbaar. De pleger kan ook hulp krijgen.

Huis- en contactverbod

De pleger kan van de burgemeester een huisverbod opgelegd krijgen: de pleger mag 10 dagen lang het huis niet meer in. In die tijd mag de pleger ook geen contact met u opnemen.

In die afkoelingsperiode kan de hulpverlening aan u en eventuele kinderen op gang komen. Als het nodig is, mag de burgemeester het huisverbod tot maximaal 4 weken verlengen.

Onderdak zoeken

Is er (nog) geen huisverbod opgelegd en denkt u erover om zelf bij de pleger weg te gaan? Veilig Thuis kan u informatie geven over mogelijke opvang. U kunt ook proberen onderdak te vinden bij iemand die u vertrouwt.

Zelf het huis uit gaan kan wel gevolgen hebben. Het kan gebeuren dat u hierdoor de woning later niet meer toegewezen krijgt.

Geweld stopt niet vanzelf

De pleger van het geweld is iemand die u goed kent. Dat maakt het moeilijk om hulp te zoeken. Toch is het belangrijk dat u hulp zoekt, hoe moeilijk dat ook is. Huiselijk geweld stopt vrijwel nooit vanzelf.

Heeft u kinderen, dan kunt u door hulp te zoeken voorkomen dat zij ook slachtoffer worden van geweld. Ook het zien van geweld is schadelijk voor kinderen.

Een slachtoffer helpen

Ook als u getuige bent van huiselijk geweld in uw omgeving, is het belangrijk dat u hulp inschakelt. Bent u niet directe getuige, maar heeft u wel vermoedens van huiselijk geweld in uw omgeving? Zoek ook dan hulp. Veilig Thuis kan uw vermoedens met u bespreken en advies geven.

Meer informatie over het herkennen van signalen van huiselijk geweld vindt u op de website Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl en op de website van Slachtofferhulp Nederland.

Organisaties

Adviespunt voor slachtoffers van huiselijk geweld

Veilig Thuis Zuid-Limburg

 088-88 05 014 veiligthuiszl.nlHet Overloon 26411TEHeerlen

Stichting MIND Korrelatie

MIND Korrelatie

 0900-14 50 mindkorrelatie.nlStationsplein 1253818LEAmersfoort

Veilig Thuis

Veilig Thuis Zuid-Limburg

 088-88 05 014 veiligthuiszl.nlHet Overloon 26411TEHeerlen

Meldpunt kindermishandeling

Veilig Thuis Zuid-Limburg

 088-88 05 014 veiligthuiszl.nlHet Overloon 26411TEHeerlen

Vergelijk hulpaanbod