Afscheid, overlijden en rouw

Wat u moet regelen bij overlijden en de uitvaart, zorg in de laatste levensfase, nadenken over uw testament en uitvaart, euthanasie, rouwverwerking.

Laatste levensfase

Palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase wordt palliatieve zorg genoemd. Het gaat om lichamelijke én geestelijke zorg. Hoe regelt u het en hoe wordt het vergoed?

Stervensbegeleiding

Praten over leven en dood, de balans opmaken met degene die zal sterven: het zijn vormen van stervensbegeleiding. Vrijwilligers kunnen hierbij helpen.

Tips en adviezen voor de zorg in de laatste levensfase

Wat u kunt doen voor een naaste die gaat sterven. Zoals helpen met voeding en verzorging. En praten over de laatste wensen van de stervende.

Hulp en steun van anderen bij de zorg in de laatste levensfase

Als u zorgt voor iemand die sterft, dan kunt u hulp krijgen. Vraag familie, buren en vrienden om steun. Vrijwilligers of professionele ondersteuners kunnen ook helpen.

Testament & wensen

Levenstestament

In een levenstestament legt u vast wie uw zaken regelt, als u dat zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld het beheer van uw geldzaken en overleg met artsen.

Een testament laten opstellen

Erfgenamen benoemen, geld en bezittingen verdelen, een voogd aanwijzen: u legt het bij de notaris vast in een testament.

Wensen vastleggen voor uw eigen uitvaart

Of u nu ziek of gezond bent, het kan fijn zijn om alvast zaken rond uw uitvaart te regelen. En uw wensen te bespreken met uw naasten.

Euthanasie

Het beëindigen van leven door een arts op verzoek van de patiënt, bij ondraaglijk, uitzichtloos lijden. De regels staan in de euthanasiewet.

Overlijden naaste

Het overlijden van een naaste

Wat u moet regelen als uw partner, een nabij familielid of een vriend overlijdt. Mensen uit uw omgeving kunnen helpen.

Rouwverwerking

Met het verdriet en het verlies omgaan

Adviezen over omgaan met verlies van een dierbare. Iedereen verwerkt het anders. Erover praten helpt vaak.

Steun van anderen bij het rouwproces

Een luisterend oor, wat afleiding: vrienden en familie kunnen u helpen bij het rouwproces. Of u legt contact met een lotgenotengroep of rouwtherapeut.

Vergelijk hulpaanbod