Professionele hulp bij psychische klachten

Overzicht van hulpverleners en organisaties die hulp bieden bij psychische problemen.

Hulp zoeken bij psychische problemen

Met psychische klachten kunt u terecht bij de huisarts. De huisarts verwijst u zo nodig door naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) biedt hulp aan mensen met lichte, matige of zware psychiatrische problemen.

Verplichte zorg in de ggz

Soms moet iemand met een psychiatrische aandoening verplicht behandeld worden. Dit gebeurt alleen als het echt niet anders kan.

Vergelijk hulpaanbod