Een scheiding is geen eenvoudige opgave. Er moet veel geregeld worden. Probeer in goed overleg afspraken te maken over de zorg voor de kinderen (als die er zijn), de verdeling van de woning, spullen en eventueel het pensioen.

In goed overleg

Het is handig als u probeert zo veel mogelijk samen te regelen. Maak een duidelijke taakverdeling en houd elkaar op de hoogte van de dingen die u zelf hebt geregeld. Zo houdt u beiden het gevoel dat u erbij betrokken bent. Dit zorgt ervoor dat de scheiding makkelijker zal verlopen.

Ouderschapsplan maken

Heeft u kinderen onder de 18 jaar, dan bent u verplicht bij de scheiding een ouderschapsplan te maken. Daarin staan afspraken over hoe u en uw ex-partner de zorg en de opvoeding van de kinderen verdelen.

Financiële situatie in kaart brengen

Bij het maken van afspraken over de geldzaken gaat u waarschijnlijk in gesprek met een advocaat, notaris of mediator.

U moet dan een overzicht kunnen geven van uw financiële situatie. Vraag aan uw advocaat, notaris of mediator welke documenten u mee moet nemen naar het gesprek. Meestal zijn de volgende documenten nodig:

 • Trouwakte, partnerschapsakte of samenlevingsovereenkomst.
 • Akte van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Dit geldt niet als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent.
 • Jaaropgaven, loonstrookjes, uitkeringsspecificaties.
 • Hypotheekakte en de brief- en e-mailwisselingen over de hypotheek. Of het huurcontract van uw woning.
 • De aangiften van de inkomstenbelasting, belastingaanslagen en toeslagenbeschikkingen van de laatste 3 jaar.
 • Koopsompolissen en andere waardepapieren.
 • Overzicht van bankrekeningen, spaarrekeningen en beleggingsrekeningen.
 • Gegevens van verzekeringen. Ook belangrijk is op wiens naam ze staan.
 • Gegevens over pensioenopbouw van beide partners.
 • Gegevens over schulden.

Praktische zaken regelen

Natuurlijk moet u samen met uw ex-partner allerlei praktische zaken regelen. Denk aan:

 • Waar gaat u wonen, waar gaat uw ex wonen en waar gaan de kinderen wonen? Hoe gaat u dat regelen?
 • Heeft u een gezamenlijke bankrekening? Dan heeft u beiden een aparte bankrekening nodig vanaf het moment dat u gescheiden bent.
 • Welke verzekeringen lopen er en op wiens naam staan ze?
 • Welke abonnementen heeft u en welke moeten opgezegd worden? Of moet het op de naam van de ander gezet worden?
 • Van welke clubs of verenigingen bent u lid? Moet er iets worden opgezegd?

Gebruik de checklist op de website van de Rijksoverheid om een persoonlijk overzicht te krijgen van de praktische zaken die u moet regelen.

Verder heeft de scheiding gevolgen voor de belasting en eventuele toeslagen of uitkeringen. Daarom zult u aan verschillende instanties moeten laten weten dat u gescheiden bent.

Pensioenverdeling doorgeven

Heeft u tijdens uw huwelijk ouderdomspensioen opgebouwd? Dan wordt dit tussen u beiden verdeeld op het moment dat degene die het heeft opgebouwd met pensioen gaat. Om dit goed te regelen moet u uw scheiding met een formulier aan al uw pensioenuitvoerders doorgeven. Regel dit liefst direct, maar in ieder geval binnen 2 jaar na de scheiding.

U kunt tijdens de scheiding in de overeenkomst laten opnemen dat u geen verdeling van het ouderdomspensioen wilt.

Was u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd, of had u partnerschapsvoorwaarden, dan kan het zijn dat u daarin iets heeft opgenomen over het ouderdomspensioen.

Nabestaandenpensioen regelen

Het is verstandig dat u bij de scheiding ook afspraken maakt over het nabestaandenpensioen. Overlijdt uw ex-partner, dan heeft u recht op bijzonder nabestaandenpensioen.

Hulpaanbod

Mediation

Bemiddeling bij echtscheiding en andere conflicten

Bemiddeling bij echtscheiding en andere conflicten. 

Arbeids Mediation

Uw mediator bij HG-nus Mediation is drs. Ronald Hagénus,...

Juridische dienstverlening

Organisaties

Mediator

Bureau IKVA

 06-40 70 82 22 bureauikva.nlHoefblad 35803HRVenray

HerVerbinden

 06-22 40 80 17 herverbinden.nlvan der Nootstraat 435216HN's-Hertogenbosch

Vergelijk hulpaanbod