De ergotherapeut helpt mensen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld aankleden of eten klaarmaken. Met de hulp van de ergotherapeut blijft u zoveel mogelijk zelfstandig doen.

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut bekijkt de situatie samen met u. Wat kunt u nog zelf? Wat lukt niet meer? En wat zou u graag willen kunnen? Op basis van deze doelen maakt de ergotherapeut een plan, waarin de beperkingen zoveel mogelijk worden weggenomen.

De ergotherapeut kan u bijvoorbeeld nieuwe manieren leren om bepaalde handelingen te doen. Ook adviseert de ergotherapeut over aanpassingen en hulpmiddelen. Hij of zij kan u ook laten zien hoe u hulpmiddelen goed gebruikt: bijvoorbeeld door rijles te geven voor de scootmobiel. De ergotherapeut kan ook bemiddelen bij het aanvragen van hulpmiddelen.

Verwijzing

U kunt zonder verwijzing terecht bij de ergotherapeut. Bekijk wel van tevoren of uw zorgverzekering de kosten ook vergoedt als u zonder verwijzing van een arts naar de ergotherapeut gaat.

Vergoeding

De zorgverzekering vergoedt 10 uur ergotherapie per jaar vanuit de basisverzekering. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het basispakket. Sommige verzekeraars bieden nog een extra dekking van zo'n 2-5 uur per jaar. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Hulpaanbod

Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapiepraktijk Domi behandelt zowel kinderen, volwassen als...

Kinderergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapiepraktijk Domi behandelt zowel kinderen, volwassen als...

Organisaties

Ergotherapeut

Ergotherapiepraktijk Domi

 06-22 69 81 46 ergotherapiepraktijkdomi.nlRembrandtplein 105854EMBergen

Kinderergotherapeut

Ergotherapiepraktijk Domi

 06-22 69 81 46 ergotherapiepraktijkdomi.nlRembrandtplein 105854EMBergen

Vergelijk hulpaanbod