Logopedisten behandelen problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Wat doet de logopedist?

Een logopedist kan helpen bij allerlei problemen met uw stem, spraak en taal. Maar ook bij problemen met zuigen, slikken en kauwen kunt u terecht bij een logopedist. Tenslotte behandelt de logopedist ook mensen die moeite hebben met horen: spreken en luisteren horen namelijk bij elkaar.

De problemen waarmee u terecht kunt bij de logopedist zijn dus heel uiteenlopend. Bijvoorbeeld: dyslexie, ademhalingsproblemen bij astma of communicatieproblemen bij slechthorenden. De logopedist maakt een behandelplan en geeft u adviezen en voorlichting. Vaak krijgt u oefeningen mee naar huis. De logopedist probeert daarom ook gezinsleden bij de behandeling te betrekken.

Vergoeding

Heeft u een verwijzing voor logopedie van een arts, dan worden de kosten vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt eigen risico. Vraag wel na of de logopedist een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Anders bestaat de kans dat u een gedeelte van de behandeling zelf moet betalen.

Verzekeraars vergoeden géén logopedie bij sommige taalproblemen, namelijk:

  • dyslexie
  • taalproblemen die worden veroorzaakt door anderstaligheid of het spreken van een dialect.

Vergoeding dyslexie

Een logopedische behandeling bij dyslexie wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Dyslexiebehandeling voor kinderen onder de 18 wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. Het valt daarmee onder de jeugdhulp, die wordt betaald door de gemeente.

Verwijzing

U kunt ook zonder verwijzing terecht bij de logopedist.

Vergelijk hulpaanbod