Een begeleider kan u ondersteunen bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. U regelt deze vorm van begeleiding via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan in dit soort gevallen ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Vormen van begeleiding

Onder begeleiding kan bijvoorbeeld vallen:

  • Hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.
  • Begeleiding in een groep, ook dagbesteding genoemd.

Begeleiding via de gemeente

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. U kunt contact opnemen met het Sociaal Team. Of direct een melding doen.

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u via de gemeente begeleiding kunt krijgen en hoe die begeleiding er precies uitziet. Uw situatie wordt bekeken in het keukentafelgesprek. De medewerker van het Sociaal Team bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. Meer over de werkwijze van de gemeente leest u op de pagina over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving of samen met een cliëntondersteuner.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij het team of de afdeling voor jeugdhulp in uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

Eigen bijdrage

Krijgt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

ambulante begeleiding/begeleiding individueel

Indien u gekozen heeft  voor CAB Zorg & Running volgt er...

Begeleiding aan mensen met NAH, Niet Aangeboren Hersenletsel

Professionals in NAH levert specialistische begeleiding thuis aan...

Regieondersteuning

Veerkracht Contract met de gemeente

Begeleiding thuis

Samen wordt gekeken welke begeleiding noodzakelijk is en hoe we dit...

Ambulante begeleiding thuis

Aanmelding geschiedt via het cliëntburo van PGZ (tel....

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante nachtzorg

Ambulante nachtzorg Bij ambulante nachtzorg komt een...

Begeleiding naar zelfstandig wonen

Begeleiding naar of bij zelfstandig wonen en alles wat daar mee te...

Woonbegeleiding

Begeleid wonen of woonbegeleiding is voor (jong)volwassenen die...

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Gezinsbegeleiding

Bekijk onze website voor meer informatie.

Systeem begeleiding

Integratief, systemisch, vraaggericht.  Het proces wordt...

psychomotorische gezinstherapie.

Individuele begeleiding; bestaat uit een combinatie van gespreks...

Opvoedingsondersteuning

Lezingen mbt gezondheid en natuurlijke voeding

lezingen die op aanvraag gegeven kunnen worden voor verenigingen,...

Ouder- kind begeleiding.

OKI-B = ouder- kind begeleiding is een methode die het...

ambulante gezinsbegeleiding ter voorkoming van uithuisplaatsing

Ambulante gezinsbegeleiding biedt hulp aan ouder en kind (0-18...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod