Sociaal teamContact opnemen.

Samenwerking door professionals

De medewerkers van het Sociaal Team zijn stuk voor stuk professionals met veel ervaring. Ze zijn speciaal getraind om u goed te informeren en te adviseren.

Maatwerk staat centraal

Het Sociaal Team werkt volgens het principe ‘één huishouden, één plan, één contactpersoon’. De contactpersoon zorgt ervoor dat alle hulpverlening goed op elkaar wordt afgestemd om de bestaande problemen op te lossen. Doel is dat u kunt (blijven) meedoen in de maatschappij. Het bieden van ondersteuning en hulpverlening op maat staat centraal.

Samen op zoek naar oplossingen

Uw persoonlijke leefsituatie vormt het uitgangspunt voor de zorg en ondersteuning die u in de toekomst krijgt. Tijdens het zogeheten keukentafelgesprek bekijken de professionals van het Sociaal Team samen met u welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Niet door meteen allerlei hulpverleners in te schakelen, maar door te kijken wat u zelf nog kunt, eventueel met hulp van anderen. Professionele zorg wordt alleen ingeschakeld als het echt noodzakelijk is. Zo blijft deze betaalbaar en beschikbaar voor iedereen die dit echt nodig heeft.

Vergelijk hulpaanbod