Sociaal Team

Sociaal Team

Sociaal teamHet Sociaal Team is het eerste aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning aan inwoners van de gemeente Bergen. Hebt u een vraag op het gebied van zorg en/of welzijn? Het team biedt een helpende hand door met u in gesprek te gaan en samen met u op zoek te gaan naar een passende oplossing, toegesneden op uw persoonlijke situatie en mogelijkheden. Contact opnemen.

Samenwerking door professionals

De medewerkers van het Sociaal Team zijn stuk voor stuk professionals met veel ervaring. Ze zijn speciaal getraind om u goed te informeren en te adviseren.

Maatwerk staat centraal

Het Sociaal Team werkt volgens het principe ‘één huishouden, één plan, één contactpersoon’. De contactpersoon zorgt ervoor dat alle hulpverlening goed op elkaar wordt afgestemd om de bestaande problemen op te lossen. Doel is dat u kunt (blijven) meedoen in de maatschappij. Het bieden van ondersteuning en hulpverlening op maat staat centraal.

Samen op zoek naar oplossingen

Uw persoonlijke leefsituatie vormt het uitgangspunt voor de zorg en ondersteuning die u in de toekomst krijgt. Tijdens het zogeheten keukentafelgesprek bekijken de professionals van het Sociaal Team samen met u welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Niet door meteen allerlei hulpverleners in te schakelen, maar door te kijken wat u zelf nog kunt, eventueel met hulp van anderen. Professionele zorg wordt alleen ingeschakeld als het echt noodzakelijk is. Zo blijft deze betaalbaar en beschikbaar voor iedereen die dit echt nodig heeft.