Algemene informatie Vrijwillige initiatieven

Sinds 1989 zet de Dorpsraad Wellerlooi zich in voor een zo goed mogelijk leef-, woon- en werkklimaat in de eigen kern. Zij fungeert daarbij als schakel tussen de dorpsbewoners onderling, tussen de eigen inwoners en het gemeentebestuur en als vertegenwoordiger naar andere instanties. Een taak die de Dorpsraad alleen kan vervullen door goede communicatie met de dorpsbewoners. Welke wensen en behoeften leven er in het dorp? En hoe kan de Dorpsraad hieraan zo goed mogelijk gehoor geven? Dit doet zij als (niet politiek gebonden) inspraak-orgaan voor beleidsplannen bij de gemeente, maar ook als organisator van lokale festiviteiten of als contactpersoon naar relevante partijen.
Iedere inwoner van Wellerlooi van 16 jaar en ouder is welkom zijn steentje bij te dragen en kan zich aanmelden als lid van de vereniging. De leden kiezen de bestuursleden en worden uitgenodigd voor twee algemene ledenvergaderingen per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Leden kunnen daar als toehoorder aanwezig zijn. De Dorpsraad buigt zich over uiteenlopende onderwerpen, zoals huisvesting, openbare voorzieningen, zorg en welzijn, sport en (verkeers)veiligheid. Alles wat wonen en werken in het dorp Wellerlooi aangaat. Daarnaast houdt de Dorpsraad een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, van waaruit zij zelf initiatieven kan ontplooien. Zo kan de vereniging de gemeente zowel gevraagd als ongevraagd advies verlenen en kan zij actief aansluiting zoeken bij externe partijen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan samenwerking met andere dorpsraden binnen de gemeente.

De vergaderingen vinden plaats in Gemeenschapshuis “t Luukske” in Wellerlooi. De vergaderagenda en de notulen zijn voor iedereen terug te vinden op de website Wellerlooi.info.

Contactinformatie

Groepsaccomodatie 't LuukskeCatharinastraat 495856AS Wellerlooi www.wellerlooi.infoLaatste controle: mei 2021

Plan route

Postadres
Tuinstraat 10A5856CH Wellerlooi

Toegankelijkheid

Toegankelijk: Ja Groepsaccommodatie 't Luukske is een rolstoelvriendelijke accommodatie! Voor iedereen bereikbaar en beschikbaar.

Hulpaanbod

Vergaderingen Dorpsraad Wellerlooi

Sinds 1989 zet de Dorpsraad Wellerlooi zich in voor een zo goed mogelijk leef-, woon- en werkklimaat in de eigen kern.  Zij fungeert daarbij als schakel tussen de dorpsbewoners onderling, tussen de eigen inwoners en het gemeentebestuur en als vertegenwoordiger naar andere instanties. Een...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Wijk- of buurtorganisatie
Vergelijk hulpaanbod