Bijstand

Bijstand aanvragen, rechten en plichten, tegenprestatie, taaleis, bijstand voor mensen in een instelling.

Weinig inkomsten: bijstand

Mensen die niet genoeg verdienen om van rond te komen, kunnen een bijstandsuitkering krijgen. Er geldt sollicitatieplicht.

Recht op bijstand

U kunt bijstand krijgen als u niet genoeg inkomen heeft om van te leven en niet al een andere uitkering ontvangt. Uw vermogen mag niet te hoog zijn.

Bijstand aanvragen

De aanvraag doet u bij UWV of de gemeente. Daarna komt u op gesprek. Binnen 8 weken krijgt u bericht over de uitkering.

Hoogte bijstandsuitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leeftijd en woonsituatie. Als u samenwoont is uw uitkering bijvoorbeeld lager.

Plichten bij de bijstand

Overzicht van uw plichten als u in de bijstand zit. U moet uw best doen om werk te vinden en u mag niet te lang op vakantie.

Bijstand voor mensen in een instelling (zak- en kleedgeld)

Bij langer verblijf in een zorginstelling betaalt u eten en huur meestal niet meer zelf. Uw uitkering is dan ook lager als u in een instelling woont.

Wat is een tegenprestatie?

De tegenprestatie is een maatschappelijk nuttige activiteit die wordt uitgevoerd door iemand met een bijstandsuitkering.

Wat is de taaleis bij een bijstandsuitkering?

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt spreken, lezen en schrijven. Dit heet de taaleis.

Bijstand en ziekte

Heeft u een bijstandsuitkering en wordt u ziek? Geef het zo snel mogelijk door.

Vergelijk hulpaanbod